Zabezpieczenia ogniochronne tras kablowych, przepustów instalacyjnych i dylatacji

Zajmujemy się projektowaniem oraz instalacją zabezpieczeń ognioochronnych tras kablowych, przepustów instalacyjnych i dylatacji.

Zabezpieczenie ognioochronne tras kablowych pozwala na dłuższe działanie instalacji elektrycznych podczas pożaru, co gwarantuje odpowiedni czas działania urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe w budynku. Zabezpieczenie da możliwość m.in. zaalarmowania o pożarze ludzi znajdujących się w budynku oraz działania urządzeń oddymiających, tryskaczy czy też wind pożarowych, które potrzebują prądu. Takie zabezpieczenie ochroni kable przed zapłonem, co uniemożliwi wydzielanie trujących gazów i dymu z płonących kabli i zapobiegnie zadymieniu drogi ewakuacyjnej.

kable

Zabezpieczenie ognioochronne przepustów instalacyjnych i szczelin dylatacyjnych pozwala stworzyć barierę dla ognia i zabezpieczyć budynek przed rozprzestrzenieniem się pożaru. Nie pozwala gazom pożarowym przedostać się przez przegrodę. Izoluje też drugą stronę przepustu, która dzięki temu nie jest w stanie się silnie nagrzać. Do wykonania zabezpieczenia wykorzystujemy produkty znanych producentów, w tym np. PROMAT, HILTI, CARBOLINE, MERCOR, ALFASEAL. Wykonujemy zabezpieczenie ognioochronne dylatacji, czyli szczelin w budynku za pomocą silikonów ppoż., sznurów dylatacyjnych i farb endotermicznych. .