Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W ramach naszych usług wykonujemy opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przygotowanie takiej dokumentacji jest istotne w zapewnieniu bezpieczeństwa osobom znajdującym się w danym budynku. W dokumentacji tej powinny znaleźć się informacje dotyczące działań zapobiegawczych oraz procedur postępowania w przypadku pożaru.

W TECHFIRE wykonujemy dokumentację, taką jak:

  • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • Scenariusze Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • plany ewakuacji,
  • projekty instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.

Opracowanie dokumentacji

Oprócz tego nasi Klienci mogą liczyć na opinie i ekspertyzy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach. Zajmujemy się też przygotowaniem budynków do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

Sporządzanie dokumentacji to zadanie naszych inżynierów bezpieczeństwa pożarowego. Działają na podstawie dokumentacji technicznej budynku oraz przestrzegają przepisów przeciwpożarowych. Korzystanie z usług naszej firmy to gwarancja fachowego wsparcia w zakresie ochrony ppoż.