Jak zabezpieczyć pomieszczenie przed ogniem?

jak zabezpieczyć pomieszczenie przed ogniem

Szkoła, miejsce pracy, prywatne mieszkanie itp., wszędzie tam rozlokowane są w różnych miejscach potencjalnie niebezpieczne i łatwopalne przedmioty lub materiały, które przy najmniejszej styczności z żarem lub wysoką temperaturą mogą doprowadzić do pożaru w całym pomieszczeniu, lub nawet budynku. Jak się zabezpieczyć przed takim scenariuszem? Bardzo dobre pytanie, spieszymy więc z odpowiedzią.

Trasy kablowe

Przewody elektryczne to bardzo wrażliwe elementy każdej konstrukcji. Niekiedy wystarczy niewielkie uszkodzenie mechaniczne lub nieszczelność izolacji, by do miedzianego oplotu dostała się wilgoć lub by na przewodniki np. metale przeskoczyła niewielka iskra, mogąca doprowadzić do zapłonu. Równie poważnymi zagrożeniami są zwarcia instalacji występujące np. podczas burzy. Poza gumowymi osłonami, kable należy umieścić w specjalnych kanałach lub korytarzach, prowadzących do sąsiednich pomieszczeń, które zredukują efekty ich eksploatacji, a w przypadku pojawienia się ognia zapobiegną rozprzestrzenianiu się go w przestrzeni międzysufitowej i na pozostałych powierzchniach oraz ograniczą wydzielanie się dymu i trujących gazów powstałych w następstwie spalania tworzyw sztucznych (guma, plastik). Ogniochronna zabudowa to priorytet każdego, nowoczesnego budynku.

Ściany i sufity

W tym przypadku skutecznym zabezpieczeniem są tzw. farby dyspersyjne (zwane również emulsyjnymi), które są przydatne podczas malowania podłoży betonowych, otynkowanych, ceglanych, drewnianych, a nawet tapet. Charakteryzują się one dużą przyczepnością do podłoża i odpornością na ścieranie, stąd ich przydatność do wielokrotnego zastosowania. Z uwagi na swoją trwałość świetnie sprawdzają się przy powstrzymywaniu płomieni przed rozprzestrzenianiem się.

Przepusty instalacyjne

Przejścia pomiędzy ścianami i stropami również nie należą do najbezpieczniejszych obszarów. Często prowadzone są przez nie wiązki przewodów lub rur kanalizacyjnych oplecionych nierzadko palnymi materiałami z uwagi na ich chłonność w przypadku wycieku wody. Zaleca się w tym przypadku stosowanie płyt z wełny mineralnej z naniesionymi warstwami farby ogniochronnej np. PROMAPAINT oraz prostych w montażu kołnierzy z obudową ze stali nierdzewnej. Przepisy prawa budowlanego wymagają, by takie oddzielenia spełniały kryteria izolacyjności.

Kanały wentylacyjne

To szczególnie wrażliwe miejsca konstrukcji, do których w najgorszym przypadku może przedostać się dym i niebezpieczne gazy. Stalowa blacha powinna zostać zabezpieczona np. okładziną odpornych na wilgoć, silikatowo-cementowych lub krzemianowo-wapiennych płyt PROMATECT, które zapobiegną nieszczelnościom lub nagrzaniu materiału do wysokich temperatur, zwiększających jego kowalność oraz zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania ognia na pozostałych kondygnacjach budynku, dzięki czemu np. drogi ewakuacyjne nie zostaną odcięte.

Konstrukcje stalowe i żelbetowe

Na tego rodzaju powierzchniach świetnie sprawdzają się natryski ogniochronne np. PROMASPRAY i farby, podczas przeprowadzania których pomieszczenia muszą być właściwie wentylowane i zabezpieczone przed dostępem wilgoci oraz musi w nich panować optymalna temperatura, a sam obiekt nie może być w trakcie aplikowania poddawany wstrząsom. Im gorętszy okaże się płomień, tym bardziej osłabi on konstrukcję. Tego rodzaju „obróbka termiczna” przyczyni się do degradacji swoich właściwości wytrzymałościowych i przekroczenia marginesu bezpieczeństwa projektowego, w wyniku czego może dojść do poważnych odkształceń, a nawet do jej zawalenia. Bramy i ścianki profilowe powinny być wykonane z materiałów ogniotrwałych lub termoizolacyjnych i zabezpieczone np. klapami oddymiającymi, płytami dopasowanymi do profili lub specjalnymi kurtynami wodnymi (w strefach szczególnego zagrożenia pożarowego). Parametry izolacji termicznej (w tym np. optymalna grubość materiałów) są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.