Polityka prywatności

§.1 Informacje ogólne.

 1. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Operatorem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych jest Spółka TECHFIRE Sp. z o.o. Sp.k. ul. Przasnyska 6a/349 01-756 Warszawa, REGON: 368330979 NIP: 5252723700 KRS: 0000695777.

 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: techfire@techfire.pl lub/i drogą oficjalną poprzez zapytanie na adres korespondencyjny.

§.2 Pozyskiwane dane.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,

  2. Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu świadczenia usług, kontaktu z klientami, przygotowania oferty.

 4. W przypadku wysyłki formularza, klient podaje:

  1. Imię i nazwisko,

  2. Adres e-mail,

  3. Temat wiadomości,

  4. Treść wiadomości.

 5. Zastrzegamy prawo do przetwarzania Twoich danych do czasu przygotowania oferty, a w przypadku rozpoczęcia współpracy (podpisania umowy) dane będą przetwarzane do 5 lat po jej zakończeniu. Okres ten dotyczy dochodzenia ewentualnych roszczeń i przetwarzania danych w związku z prawem podatkowym.

§.3 Użytkownik – dane osobowe.

 1. Użytkownik posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Administratora:

  1. Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,

  2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,

  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  5. Prawo do przenoszenia danych,

  6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,

  7. Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu np. profilowaniu.

 2. Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. TECHFIRE Sp. z o.o. Sp.k. rozpatruje przesłany wniosek i odsyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia jego otrzymania.

 3. Korzystając z nich, Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych dla celów, które jej wymagają, z zastrzeżeniem danych wymaganych do realizacji umowy pomiędzy TECHFIRE Sp. z o.o. Sp.k., a klientem.

 4. TECHFIRE Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega, że ma możliwość udzielenia odpowiedzi na wniosek, jak i w terminie późniejszym niż podany wyżej z powodu liczby zapytań lub skomplikowanego charakteru przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zbadania danych z kilku systemów informatycznych, potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu zdobycia informacji będących przedmiotem wniosku. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o zmianie terminu.

 5. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§.4 Przetwarzanie danych w marketingu internetowym.

 1. Monitorujemy aktywność użytkowników wchodzących na niniejszy serwis w celach statystycznych przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych Google (Google Analytics).

 2. W systemach analitycznych Google Analytics dane będą przechowywane przez 24 miesiące, po czym zostaną usunięte.

§.5 Przetwarzanie danych – procesorzy.

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są usługodawcom, z których pomocy korzysta TECHFIRE Sp. z o.o. Sp.k. przy realizacji usług przeciwpożarowych. Usługodawcy ci w zależności od treści umowy i okoliczności, podlegają poleceniom TECHFIRE Sp. z o.o. Sp.k. w sprawie celów i metod przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) lub samodzielnie owe cele i sposoby określają (administratorzy).

 2. Podmioty przetwarzające. TECHFIRE Sp. z o.o. Sp.k. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe tylko na jej polecenie. Należą do nich m.in.:

  1. Dostawcy świadczący usługę hostingu: Uti.pl: wirtuale.pl S.A. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.

  2. Telefony komórkowe oparte o system Android: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

  3. Telefony komórkowe oparte o system iOS: Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014.

  4. Dostawcy świadczący usługę poczty serwerowej: Uti.pl: wirtuale.pl S.A. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.

  5. Dostawcy świadczący usługę poczty internetowej: 

   • Gmail: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

§.6 Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. Tworzenia statystyk, które wyjaśniają, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia poprawę ich struktury i zawartości;

  2. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

 3. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:

  1. Polityka ochrony prywatności Google Analytics:

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

  1. Polityka prywatności Facebook:

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

  1. Polityka prywatności Search Console:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

§.7 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z naszej witryny internetowej.

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Edge

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

§.8 Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę internetową.

§.9 Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie
  w granicach prawnie dozwolonych oraz w ramach realizowanej umowy.

§.10 Postanowienia końcowe.

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 2. Data wprowadzenia polityki prywatności: 20.06.2018