Ogniochronne Zabezpieczenia Konstrukcji Stalowych

konstrukcje stalowe Warszawa

Konstrukcje stalowe to specyficzne powierzchnie, którym stawia się na co dzień niemałe wymagania, jako że zmuszone są podźwignąć wiele ton betonowych powierzchni. Mimo że stal na ogół klasyfikuje się jako niepalna, to odznacza się jednocześnie niską odpornością na wysokie temperatury (tj. przekraczające 500° C) z uwagi na silne przewodnictwo cieplne. Długotrwałe nagrzewanie osłabia konstrukcję, zwiększając jej kowalność i plastyczność. Przyczynia się w ten sposób do degradacji jej właściwości mechanicznych, czyli wytrzymałościowych pod wpływem naprężenia.

Już po zaledwie 10 minutach wystawienia konstrukcji na działanie płomieni może dojść do przekroczenia granicy bezpieczeństwa wyznaczonej w materiałach projektowych i do osiągnięcia temperatury krytycznej, przez co może ona stracić swoją nośność i ulec poważnym odkształceniom lub nawet zawaleniu. Uszkodzenie budynku może nie tylko zagrozić zdrowiu lub życiu przebywających wewnątrz ludzi, ale także znacząco utrudnić organizację ich ewentualnej ewakuacji. Na szczęście wszelkie materiały wykorzystywane w budownictwie są ściśle określone przez Normy europejskie.

Sposoby zabezpieczenia ogniochronnego możemy podzielić według kategorii na czynne i bierne, czyli sterowane z zewnątrz oraz stanowiące elementy wbudowanego wyposażenia. Mogą to być systemy prewencyjne, alarmowe, izolacyjne, monitorujące i gaśnicze takie jak między innymi:

 • specjalne natryski ogniochronne (np. z mieszanki gipsu, wermikulitu i perlitu) i farby pęczniejące PROMAPAINT® z zastrzeżeniem właściwej wentylacji pomieszczeń i braku dostępu wilgoci podczas ich nanoszenia, do ich nałożenia wystarczą klasyczne techniki malarskie,
 • natryskowe powłoki niereaktywne, oparte na cemencie i gipsie, przedłużające okres ognioodporności nawet do 2 godzin, szczególnie zalecane dla konstrukcji o nieregularnych kształtach,
 • instalacje tryskaczowe, wypełnione lotną cieczą, zwiększającą objętość podczas uruchomienia,
 • materiały ogniotrwałe lub termoizolacyjne pokrywające ścianki profilowe, drzwi, bramy wejściowe itp.,
 • klapy oddymiające,
 • zaprawy ogniochronne z włókien wełny mineralnej i specjalnych cementów,
 • mineralna wełna skalna do uszczelniania, produkowana głównie z bazaltu, gabro, dolomitu i kruszywa wapiennego,
 • okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, dopasowanych do profili lub z wełny mineralnej dla belek i słupów,
 • okładziny skrzynkowe z niewrażliwych na wilgoć, silikatowo-cementowych płyt PROMATECT®,
 • kurtyny wodne,
 • kurtyny dymowe,
 • wbudowane w konstrukcję słupy rurowe, wypełnione wodą,
 • alarmy i czujniki ostrzegające przed dymem, płomieniami lub znaczącym wzrostem temperatury w pomieszczeniu.