Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniu

zabepieczenia przeciwpożarowe

Prywatne mieszkania cechują się z reguły znacznie mniejszym metrażem niż pomieszczenia biurowe i inne miejsca pracy. Czy to oznacza, że łatwiej je zabezpieczyć? Bynajmniej. Pomimo krótszej drogi ewentualnej ucieczki, znacznie łatwiej tam o odcięcie jedynej trasy ewakuacyjnej do drzwi wejściowych i o wiele mniejsze jest pole manewru w przypadku zawalenia lub zablokowania drogi płonącymi elementami wystroju wnętrz. Ogień ma mniej miejsca na ujście i z uwagi na gęsto rozlokowane elementy palne np. meble drewniane może błyskawicznie się rozprzestrzeniać. Jak się przed takim zagrożeniem zabezpieczyć? Sprawa wygląda następująco:

 • Budynki mieszkalne powinny być zaprojektowane w sposób trwały i muszą się charakteryzować pewną przepustowością według rygorystycznych wymogów architektonicznych i przepisów technicznych,
 • Dostęp do korytarzy i pozostałych dróg ewakuacyjnych np. garażu, balkonów, tarasów, wind i schodów łączących poszczególne kondygnacje, powinien być odpowiednio udrożniony w celu sprawnego przeprowadzania akcji ratowniczych, a wszelkie, potencjalne przeszkody, mogące stworzyć zator np. meble, być rozmieszczone w bezpiecznej odległości. Jednocześnie nie powinno się otwierać ponadprogramowych pomieszczeń w celu utrudnienia cyrkulacji powietrza i dopływu tlenu, rozniecającego płomienie. Brak wyobraźni i świadome zaniedbania to bolączka wielu właścicieli lub dzierżawców lokali,
 • W pomieszczeniach gospodarczych, które stanowią zaplecze domowej gospodarki, gdzie większe jest ryzyko zapłonu, powinny znajdować się łatwo dostępne gaśnice różnego typu, dedykowane do gaszenia konkretnych substancji lub powierzchni. Równie pożądane są termiczne, akustyczne lub optyczne czujniki dymu, czadu lub tlenku węgla z natryskiem, reagujące np. na temperaturę poprzez emisję światła podczerwonego lub ultrafioletowego,
 • W środowisku domowym bardzo często może dochodzić do różnego rodzaju awarii i spięć w instalacji elektrycznej lub grzewczej np. kominowej, dlatego trasy kablowe i kanały wentylacyjne powinny być odpowiednio zabezpieczone specjalnymi korytarzami i niepalną izolacją,
 • Zawsze należy kontrolować stan urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej i nigdy nie przeciążać ich ponad wyznaczone przez producenta granice poboru mocy. Niewłaściwa eksploatacja sprzętu to bardzo częsta przyczyna pożarów domowych,
 • Najlepiej, jeśli meble i ściany pokryjemy lakierem lub emalią ogniotrwałą, która zabezpieczy ich powierzchnię przed zapłonem,
 • Rozsądnie jest się również zaopatrzyć w koc gaśniczy, wykonany z włókna szklanego, za pomocą którego można odciąć dopływ tlenu do płomienia i zdławić go. Zazwyczaj ma on powierzchnię około 3m², dlatego nadaje się jedynie do mniejszych źródeł ognia,
 • Warto wykorzystywać zewnętrzne hydranty do podłączenia szlaucha pod bieżące źródło wody,
 • Bardzo istotnym jest również dostęp do mediów np. telefonu, którym możemy skontaktować się z odpowiednimi służbami ratowniczymi,
 • Dobrym pomysłem jest zaopatrzenie się w maseczkę, chroniącą przed wdychaniem toksycznych gazów do organizmu,
 • W mieszkaniu najbezpieczniej będzie powstrzymać się od palenia wyrobów tytoniowych, których niedopałki wyrzucone np. do pojemnika na śmieci mogą się okazać bardzo niebezpieczne,
 • Niewskazanym jest również garażowanie pojazdów silnikowych w nieprzystosowanych do tego zastosowania pomieszczeniach z uwagi na obecność zbiornika z paliwem.