Zabezpieczenia
bierne

Do biernych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych zaliczamy wszystkie zabezpieczenia mające charakter prewencyjny, których zadaniem jest zminimalizowanie stopnia zagrożenia pożarowego.

Czytaj więcej Zdarzenia

Zabezpieczenia
czynne

Czynnymi systemami zabezpieczeń nazywamy wszystkie zabezpieczenia mające na celu wykrycie, zasygnalizowanie i o ile jest to możliwe usunięcie zagrożenia pożarowego. Dodatkową cechą jest umożliwienie ewakuacji w sytuacjach zagrożenia życia.

Czytaj więcej Zdarzenia

Kontakt

883 490210
883 490209


techfire@techfire.pl

Copyrights Tech Fire 2012